Kodovani cestiny


ATLAS
ČESKÉ REPUBLIKYEnglish version
Mapa ČR - okresy 1995        KartogramyKartogram • Hustota zalidnění
 • Ekonomická aktivita - celkem
 • Vývoj počtu obyvatel 1980-1990
 • Ekonomická aktivita - muži
 • Vývoj počtu obyvatel 1990-1995
 • Ekonomická aktivita - ženy
 • Obyvatelstvo ve věku 0-24 let
 • Nezaměstnanost - celkem
 • Obyvatelstvo ve věku 65 a více let
 • Nezaměstnanost - muži
 • Porodnost
 • Nezaměstnanost - ženy
 • Kojenecká úmrtnost
 • Pracovníci v zemědělství a lesnictví
 • Míra ekonomické závislosti
 • Pracovníci v průmyslu a stavebnictví
 • Průměrná mzda
 • Pracovníci v terciéru


 • Celkový přírůstek (úbytek)
 • Obyvatelstvo ve věku 0-14 let
 • Přirozený přírůstek (úbytek)
 • Obyvatelstvo ve věku 15-59 let
 • Migrační přírůstek (úbytek)
 • Obyvatelstvo ve věku 60 a více let
 • Úmrtnost
 • Muži ve věku 0-14 let
 • Sňatečnost
 • Muži ve věku 15-59 let
 • Rozvodovost
 • Muži ve věku 60 a více let
 • Narození mimo manželství
 • Ženy ve věku 0-14 let
 • Potratovost
 • Ženy ve věku 15-59 let
 • Ženy ve věku 60 a více let


 • Dlouhodobá nezaměstnanost
 • Volná pracovní místa
 • Pracovníci podle odvětví
 • Průměrná mzda podle odvětví
 • Průmysl
 • Zemědělství
 • Stavebnictví
 • Lesnictví
 • Obchod
 • Průmysl
 • Pohostinství a ubytování
 • Stavebnictví
 • Doprava a spoje
 • Obchod
 • Peněžnictví
 • Doprava a spoje
 • Služby pro výrobu
 • Peněžnictví
 • Veřejná správa
 • Služby pro výrobu
 • Školství
 • Veřejná správa
 • Zdravotnictví
 • Školství
 • Zdravotnictví


 • Využití země
 • Hektarové výnosy
 • Zemědělská půda
 • Brambory
 • Orná půda
 • Obiloviny
 • Lesy
 • Řepka


 • Celková úmrtnost - muži
 • Lékaři
 • Celková úmrtnost - ženy
 • Lůžka v nemocnicích
 • Úmrtnost na zhoubné novotvary - muži
 • Bytová výstavba
 • Úmrtnost na zhoubné novotvary - ženy

 •         Autor: Jaroslav Maryáš


          Software použitý pro tvorbu kartogramů: PASTELKY - PFW 2.20 věnovaný brněnskou firmou G 6, s. r. o.


          Použitá data jsou z následujících institucí:

            ČSÚ - Český statistický úřad

            MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

            ÚZIS - Ústav zdravotnických informací a statistiky

            ČÚZK - Český úřad zeměměřičský a katastrální  "SCIENCIA EST POTENCIA"

  Brno - Petrov
  BRNO 1997


  IS KRES ESF MU