English
    
Úvod
Výuka
MSE
Publikace
Modely
Ekonomie
Lidé
Ostatní
    
ESFsemináře
MUES
ESF (mail)
MU
IS MU (auth)
Inet MU
Menza
Zpravodaj


PUBLIKACE MICHALA KVASNIČKY

Simulation framework for testing Piketty's predictions (2016). 34nd International Conference Mathematical Methods in Eocnomics Conference Proceedings, p. 489–494. ISBN 978-80-7494-296-9.

Do Auctions Improve Public Procurement? Evidence from the Czech Republic (2015). DANUBE: Law and Economics Review, vol. 6, no. 4, p. 241–257. ISSN 1804-8285 (s Rostislavem Staňkem a Ondřejem Krčálem).

Choice of optimization routine for multi-agent models: A case of viral video marketing campaign (2015). 33rd International Conference Mathematical Methods in Economics Conference Proceedings, p. 449–454. ISBN 978-80-261-0539-8.

Determinants of Gratuity Size in the Czech Republic: Evidence from Four Inexpensive Restaurants in Brno (2015). Review of Economic Perspectives, vol. 15, no. 2, p. 3–17. ISSN 1213-2446 (s Monikou Szalaiovou).

Search for the optimal strategy to spread a viral video: An agent-based model optimized with genetic algorithms (2014). 32nd International Conference Mathematical Methods in Eocnomics Conference Proceedings, p. 548–553. ISBN 978-80-244-4209-9.

Viral video diffusion in a fixed social network: an agent-based model (2014). Procedia Economics and Finance, vol. 12, p. 334–342. ISSN 2212-5671.

Agent-based simulation as tool for teaching principles of microeconomics (2014). The International Conference Hradec Economic Days 2014: Economic Development and Management of Regions, vol. 4, p. 401–407. ISBN 978-80-7435-369-7.

Kvizda, M. a kol.: Modely a metody regulace konkurenčního prostředí na trhu železničních dopravních služeb (2013), část kapitoly s Rostislavem Staňekm. Nakladatelství Masarykovy univerzity, edice Železniční reformy, sv. 1. ISBN 978-80-210-6733-2.

Markets, social networks, endogenous preferences, and opinion leaders (2013). Proceedings of the 31st International Conference Mathematical Methods in Economics 2013, vol. 1, p. 512–517. ISBN 978-80-87035-76-4.

Payoff size variation problem in simple reinforcement learning algorithms (2013). Proceedings of the 31st International Conference Mathematical Methods in Economics 2013, vol. 1, p. 518–523. ISBN 978-80-87035-76-4.

Access Pricing Under Imperfect Competition Reconsidered (2012). Review of Economic Perspectives, vol. 12, no. 4, p. 223–234. ISSN 1213-2446 (s Rostislavem Staňkem).

Markets, Social Networks, and Endogenous Preferences (2012). Proceedings of 30th International Conference Mathematical Methods in Economics, vol. 1, p. 518–523. ISBN 978-80-7248-779-0.

Multi-Agent Simulation of Tiebout Model (2011). Mathematical Methods in Economics 2011, vol. 2, p. 425–430. ISBN 978-80-7431-059-1.

Monopoly Supply Chain Management via Rubinstein Bargaining (2011). Mathematical Methods in Economics 2011, vol. 2, p. 431–436. ISBN 978-80-7431-059-1 (s Rostislavem Staňkem a Ondřejem Krčálem).

Agent-based Computational Model of Democratic Choice of Redistribution under Almost Perfect Human Mobility (2010). Mathematical Methods in Economics 2010, vol. 2, p. 392–398. ISBN 978-80-7394-218-2.

Simple Agent-Based Computational Model of Market Without Intermediation (2009). Mathematical Methods in Economics 2009, p. 204–207. ISBN 978-80-213-1963-9.

Stability of Gold Standard and Its Selected Consequences: A Reply to Prof. Howden (2009). Procesos de Mercado, p. 217–226. ISSN 1697-6797.

Stabilita a efektivnost amerického "Svobodného bankovnictví" (2008). Národohospodářský obzor, 3–4, s. 22–41. ISSN 1213-2446.

Rothbard´s Welfare Theory: A Critique (2008). New Perspectives on Political Economy, 1, s. 41–51. ISSN 1801-0938. Přiložená je i prezentace k přednášce.

Stability of Gold Standard and Its Selected Consequences (2007). Procesos de Mercado, 2, s. 33–56. ISSN 1697-6797. Přiložená je i prezentace k přednášce.

Implikace Rakouské teorie cyklu pro strategii cílování inflace (2007). Národohospodářský obzor, 1, s. 15–39. ISSN 1213-2446. Přiložená je i prezentace k přednášce.

Independence and Responsibility of Central Banks (2005). New Perspectives on Political Economy, 1, 2, s. 50–75. ISSN 1801-0938. Přiložená je i prezentace k přednášce.

Možná poučení z britské monetární debaty první poloviny 19. století (2004). Národohospodářský obzor, 4, 4, s. 39–56. ISSN 1213-2446.

Ekonomicko-matematické metody. 1. vydání, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 126 s. Distanční studijní opora. ISBN 80-210-3477-7 (s Daliborem Moravanským).

Vypovídací schopnost makroagregátů při hodnocení výsledků hospodářské politiky (2003). Politická ekonomie, 60, 6, s. 866–880. ISSN 0032-3233.

Proč regulovat elektronické peníze? (2003). e-biz, Brno: ComputerPress, 2003, únor, s. 32–33. ISSN 1213-063X.

Vypovídací schopnost makroekonomických agregátů při hodnocení výsledků hospodářské politiky (2002). Finance a úvěr, 52, 11, s. 647–651. ISSN 0015-1920. Synopse přednášky na 2. výroční konferenci ČSE.

Macroeconomic Policy Evaluation Problem: An Illustration (2002). In The Development of Economic Science and its Practical Application. 1. vyd. Brno: Masaryk Unversity Brno, Faculty of Economics and Administration, s. 78–82. ISBN 80-210-2897-1. Přiložená je i prezentace k přednášce.

Spiknutí centrálních bank (Proč centrální banky regulují elektronické peníze?) (2002). e-biz, Brno: ComputerPress, 2002, únor, s. 32–33. ISSN 1213-063X.

ConTeXt (2001). Zpravodaj CSTUG, Brno: CSTUG, 2000, 4, s. 93–112. ISSN 1211-6661. Rozšířená verze textu ze SLT 2001.

ConTeXt (2001). In SLT 2001: Sborník druhého ročníku semináře o Linuxu a TeXu SLT 2001. : Konvoj, CSTUG, CZLUG, s. 99–109. ISBN 80-7302-009-2. Přiložená je i prezentace k přednášce. Skládá se ze dvou souborů, které musejí být uloženy ve stejném adresáři: Presentation + IQ Test.

Impact of New Economics on Stability of Demand for Money (2001). In 1st International Post-Graduate Conference IMEA 2001. Pardubice: University of Pardubice, Faculty of Economics and Administration, s. 169–173. ISBN 80-7194-347-9. Přiložená je i prezentace k přednášce.

Konec centrálních bank – způsobí elektronické peníze převrat ve vydávání peněz? (2001). e-biz, Brno: Computer Press, 2001, prosinec, s. 36–37. ISSN 1213-063X.

Poptávka po nehomogenních penězích – základní model (2001). In Aktuální problémy hospodářské politiky (sborník z 1. konference doktorského studia oboru hospodářská politika). 1. vyd. Brno: ESF MU Brno, s. 38–46. ISBN 80-210-2663-4.

Cílování inflace: teorie a praxe (2000). Politická ekonomie, Praha: Vysoká škola ekonomická, XLVIII, 5, s. 647–659. ISSN 0032-3233.

Does electronic money increase the freedom of choice? (2000). In MendelNet 2000 Sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia. 1. vyd. Brno: Konvoj, Brno 2000, s. 185–189. ISBN 80-7302-005-X. Přiložená je i prezentace k přednášce.

Inflation Targeting—Is It Suitable for Transitional Economies? (2000). In IV International Conference of Doctoral Students. 1. vyd. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Business and Management, s. 76–84. ISBN 80-214-1637-8. Přiložená je i prezentace k přednášce.