Tvorba systému automatické detekce jednání podezřelého z koluze ve veřejných zakázkách

Michal Kvasnička, Rostislav Staněk a Ondřej Krčál, Masarykova Univerzita, 2016–2017


Cílem projektu bylo vytvořit metodiku a software sloužící k detekci jednání podezřelého z koluze ve veřejných zakázkách. V rámci projektu jsme vytvořili systém, který na základě dat dostupných z Věstníku veřejných zakázek detekuje podezřelé zakázky a potenciálně problematická odvětví a zadavatele. Dále jsme připravili metodikou, která pomůže ÚOHS interpretovat výsledky systému a doporučí další postup při sběru a vyhodnocování dodatečných dat, na základě kterých může být rozhodnuto o zahájení správního šetření.


Ke stažení:

  • software pro stahování dat ze staré verze Věstníku veřejných zakázek pprobber

  • software pro stahování dat z nové verze Věstníku veřejných zakázek pprobber

  • software pro detekci jednání podezřelého z koluze ve veřejných zakázkách detector


Kontakt: michal dot kvasnicka at econ dot muni dot cz


vytvořeno za podpory grantu TAČR TD03000121 pro potřebu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže