English
    
Úvod
Výuka
MSE
 > mikro
 > makro
Publikace
Modely
Ekonomie
Lidé
Ostatní
    
ESFsemináře
MUES
ESF (mail)
MU
IS MU (auth)
Inet MU
Menza
Zpravodaj


MAGICKÁ ŠKOLA EKONOMIE

Na této stránce najdete interaktivní grafy, simulace a animace, které vám pomohou lépe porozumět ekonomii. Materiál bude přibývat postupně. Velice uvítám komentáře a nápady na rozšíření. Kontaktní adresa je tajný. Najdete ho v každém prohlížeči, který podporuje obrázky.Mikroekonomie

Vzájemná závislost a prospěch z obchodu: magie dělby práce a spolupráce.

Tržní síly nabídky a poptávky: základní model určení tržní rovnováhy  ×  kalkulačka ke Smithovu experimentu  ×  důsledky cenové regulace

Elasticita: kalkulačka cenové elasticity nabídky a poptávky

Ekonomie blahobytu: ztráta mrtvé váhy ze zdanění  ×  cena a vzácnost: parkování před dětskou nemocnicí.

Chování spotřebitele: rozpočtové omezení  ×  optimum spotřebitele běžný statek a Giffenův statek  ×  důchodový a substituční efekt  ×  rozhodování o nabídce práce 1 a 2  ×  rozhodování o úsporách.

Výrobní náklady: výrobní náklady.

Dokonalá konkurence: rozhodování dokonale konkurenční firmy  ×  optimum firmy a tržní rovnováha (alternativní graf)  ×  simulátor dokonale konkurečního trhu.

Monopol: cenová diskriminace 1. stupně s konst. MC a obecně  ×  cenová diskriminace 3. stupně.

Selhání trhu: Pigouovský přístup k externalitám.Makroekonomie

Rozhodnutí o pracovním nasazení: Robinson Crusoe.

Poptávka po penězích: Baumol-Tobinův model.

Nezaměstnanost: simulátor dynamického modelu nezaměstnanosti.